Rakennusliike U. Lipsanen
Lipatie 1, 76850 Naarajärvi
etunimi.sukunimi@lipsanen.com
Tietosuoja

Tietosuoja 

Rekisterinpitäjä:

Rakennusliike U. Lipsanen Oy

Y-tunnus: 0165901-8

Lipatie 1, 76850 Naarajärvi

                          

Yhteyshenkilö rekistereitä koskevissa asioissa:

Henna-Riina Riipinen

040 3000 504

henna-riina.riipinen@lipsanen.com

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sidosryhmien henkilötietoja käsitellään Rakennusliike U. Lipsanen Oy:n yritystoiminnan ylläpitämistä varten ja lainsäädännön edellyttämien velvoitteiden toteuttamiseksi. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, henkilötietolakia sekä muita lainsäädännön velvoitteita ja viranomaisten ohjeita, neuvoja sekä määräyksiä. Henkilötietojen käsittely perustuu lakiin, sopimukseen, rekisteröidyn suostumukseen, rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettuun etuun tai elintärkeän edun suojaamiseen.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista. Pyynnön voi tehdä sähköpostitse yrityksen yhteyshenkilölle. Muut rekisteröidyn oikeudet määräytyvät EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen sekä lainsäädännön mukaisesti.

Rekisteröity voi halutessaan pyytää lisätietoa henkilötietojen käsittelystä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.


PILARI - Rakennusliike U. Lipsanen Oy:n asiakaslehti

Liity meihin Facebook Youtube
Copyright by Rakennusliikke U. Lipsanen Oy © 2011 | Yksityisyyden suoja | Käyttöehdot

2011 Mainostoimisto Luode Oy